Disclaimer

Het gemeenteportaal kent een beperkte toegang. Dat betekent dat men alleen met gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft. Wij zorgen voor vertrouwelijkheid, maar verwachten dat de beheerder ook zorgvuldig met de privacy gevoelige gegevens omgaat. Wij communiceren met de contactpersoon van de gemeente, die door de gemeente zelf voor de betreffende rol is aangewezen.