Uw privacy

Dit gemeenteportaal heeft een besloten karakter. Wij maken er gebruik van voor onze communicatie met gemeente over toezichtactiviteiten en het toezenden van daarmee samenhangende informatie. Deze gegevens komen ook beschikbaar voor medewerkers van de gemeente of het samenwerkingsverband waar de geregistreerde voor werkt.


Cookies
Het gemeenteportaal van de Waarderingskamer maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website.


Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om de systemen technisch te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de informatie of dat informatie verloren gaat. De beheerder van de gemeente en of het samenwerkingsverband bepaalt wie toegang krijgt tot de informatie van de gemeente. Dit en het gebruik van het portaal door deze personen valt buiten onze verantwoordelijkheid.


Links
Op dit gemeenteportaal zijn mogelijk links naar websites van andere organisaties te vinden. Wij raden u aan om de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.


Vragen
Heeft u vragen ga dan naar www.waarderingskamer.nl U kunt ons ook bellen op 070-3110555 of een e-mail sturen aan info@waarderingskamer.nl.